PRIVACY E COOKIE POLICY


 

 

Deze website is eigendom van Salvador Dalí Tentoonstelling – Brugge. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Salvador Dalí Tentoonstelling – Brugge is de bedrijfsnaam voor het bedrijf.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, inclusief merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Salvador Dalí Tentoonstelling – Brugge of rechthebbende derden.

 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij bieden u algemene informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet beschouwd worden als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Salvador Dalí Tentoonstelling – Brugge stelt alles in het werk om u zoveel mogelijk volledige informatie te verstrekken. Ondanks deze inspanningen kunnen er onnauwkeurigheden aanwezig zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Salvador Dalí Tentoonstelling – Brugge dit zo spoedig mogelijk corrigeren.

Salvador Dalí Tentoonstelling – Brugge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden in de informatie op de site mocht vinden, neem dan aub. contact met ons op.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde
worden aangepast of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of verwittiging. Salvador Dalí Tentoonstelling – Brugge staat niet in voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet of tijdelijk (on)beschikbaar zijn van de website, of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Salvador Dalí Tentoonstelling – Brugge kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens wie dan ook in een directe of indirecte, speciale of andere manier, voor schade als gevolg van het gebruik van deze site of een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, inclusief, maar niet beperkt tot, alle verliezen, werkstoringen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, software of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. SalvadorDalí Tentoonstelling – Brugge verklaart geen controle te hebben over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of kenmerken van deze websites of voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

PRIVACY BELEID

In deze verklaring willen wij u informeren over de aard van de gegevens, over uw rechten en hoe u deze in relatie tot ons kunt uitoefenen.
Wij zullen uw gegevens niet gebruiken, of delen met derden, op een andere manier dan vermeld staat in dit privacy beleid.

Door uw gegevens met ons te delen en/of gebruik te maken van onze diensten of onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onze huidige verklaring.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Wij verwerven uw persoonlijke gegevens om een goede samenwerking tot stand te brengen, voor het organiseren van tentoonstellingen of andere evenementen, of om een overeenkomst uit te voeren, een bestelling uit te voeren, of voor enige andere dienstverlening.

De enige informatie die we nodig hebben om een overeenkomst succesvol uit te voeren, zijn uw persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam en e-mailadres.

We kunnen geen enkele vorm van informatie intrekken die niet essentieel is of waarvoor we geen toestemming hebben gevraagd.

 

JURIDISCHE GRONDEN VOOR HET VERWERKEN EN DOORGEVEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We willen u erop wijzen dat de overdracht van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw geïnformeerde toestemming; en noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit conform artikel 6.1 (a), (b) en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zelfs als wij eigenaar zijn van uw persoonlijke gegevens (op basis van uw toestemming), heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken.

 

NALEVING VAN DE WET

We kunnen uw persoonlijke gegevens aan het publiek doorgeven wanneer dit nodig is of wanneer deze aanwezig moet zijn door een dagvaarding of wanneer we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie in strijd is met de wet enwe dit moeten doen voor de veiligheid of integriteit van onze service.

VEILIGHEID

We bewaren uw persoonsgegevens door de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en de juistheid ervan te behouden. Ondanks al deze veiligheidsmaatregelen kunnen we geen absolute bescherming bieden voor om het even welke verzendmethode via internet of om het even welke methode van elektronische opslag.

In het geval van een datalek (systeemcrash, hacking, malware, ongeautoriseerde toegang, enz.) waardoor uw persoonlijke gegevens kunnen worden aangetast, wordt u geïnformeerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

COOKIES

Een cookie is een stukje informatie dat van een website naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies maken het mogelijk om uw computer te identificeren. Als u onze website bezoekt, kunnen er cookies aanwezig zijn.
We gebruiken deze cookies niet om het surfgedrag van bezoekers te controleren. Uw internetbrowser zal u informeren over de cookies, op deze manier weet u wanneer een cookie wordt ingesteld of wanneer dit van uw computer wordt verwijderd.
Bij het gebruik van de cookies is essentieel om bepaalde informatie op te nemen, zoals aantal bezoekers, duur van uw bezoek, etc. Cookies zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.
U kunt cookies weigeren of blokkeren via uw internetbrowser. Houd er daarbij rekening mee, dat bepaalde inhoud van onze website mogelijk niet wordt weergegeven, en dat bepaalde applicaties mogelijk niet werken.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING VAN GEHEIMHOUDING

We kunnen onze vertrouwelijkheidsverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen worden op onze website ter beschikking gesteld of kunnen bij ons opgevraagd worden.

Wij vragen u regelmatig onze vertrouwenlijkheidsverklaring te controleren op wijzigingen.

 

CONTACT DETAILS
Salvador Dalí Tentoonstelling – Brugge
Belfort, Markt 7, 8000 Brugge, België
reservation@dali-interart.be
telefoon + 32 (0)50 33 83 44